Terres de l'Ebre

L’objectiu de l’Àrea Digital Terres de l’Ebre és impulsar una sèrie de sectors estratègics per al conjunt d’aquest territori com són el sector energètic, ja que diferents instal·lacions energètiques claus per a Catalunya conflueixen en aquesta zona; el sector agroalimentari, tenint en compte que aquesta Àrea es vertebra al voltant del riu Ebre, un espai ric en agricultura de regadiu i amb unes característiques climatològiques i de tipus de terreny que fan que tingui un tipus d’indústria agroalimentària singular; l’àmbit de la salut, que amb les tecnologies digitals podrà ajudar als hospitals comarcals a millorar el seu servei, especialment en temes de teleassistència; i el territori rural, per l’existència d’entorns rurals allunyats i de dos dels parcs naturals més valuosos i estudiats de Catalunya.

Entre d’altres aspectes, la creació de l’Àrea Digital permetrà analitzar els reptes i necessitats d’aquests sectors i implementar nous productes i serveis, basats en les tecnologies digitals, que hi donin resposta.

Àmbits prioritaris de treball

  • Territori rural
  • Sector Agroalimentari
  • Sector Energètic
  • Salut
auto"">

Impacte al territori

Dinamització econòmica i foment de la innovació

  • Millora de la competitivitat de les empreses del territori. A través de la realització de pilots a l’espai de proves, les empreses podran transformar la seva gestió per ser més eficients i generar estalvis i/o adaptar-se transformant el seu model de negoci.
  • Retenció de talent i fre al despoblament d’aquestes zones generant necessitat de perfils qualificats TIC.

Reducció de l’escletxa digital rural

  • Ajudarà a identificar els models de desplegament que faran viable, a futur, la connectivitat amb ample de banda a tot el territori.
  • Es cercaran casos d’ús d’aplicació de la multitecnologia accelerant el seu desplegament a nivell global i especialment en entorns rurals.

Entitats que hi donen suport: