Barcelona

5G Barcelona és una iniciativa publico-privada que treballa per posicionar Barcelona i Catalunya com un entorn innovador i obert per a la validació i adopció de tecnologies i aplicacions 5G en un entorn de vida real. La iniciativa crearà sinergies dins de l’ecosistema 5G i oferirà una infraestructura experimental per provar, crear prototips i implementar noves solucions digitals.

La iniciativa 5G Barcelona vol ser el hub de referència en 5G del sud d’Europa. Aquest serà un entorn obert d’innovació basat en la col·laboració entre diferents actors, tant públics com privats, que a més crearà sinergies dins de l’ecosistema i oferirà una infraestructura experimental per fer proves, crear prototips i implementar noves solucions digitals a la ciutat. 5G Barcelona vol estimular la innovació existent a Barcelona, contribuir a atraure inversió estrangera, impulsar noves empreses tecnològiques i generar una indústria completa al voltant de la tecnologia 5G.

A més a més, la neutralitat és un element essencial de 5G Barcelona. Això implica que la iniciativa no està vinculada exclusivament a cap institució ni a cap empresa privada.

Més informació: https://5gbarcelona.org/ca/

El hub obert digital 5G Barcelona permetrà:

  • Donar impuls a l’àmbit relacionat amb la indústria 5G per facilitar una implantació ràpida
  • Afavorir l’oferta d’aplicacions i serveis innovadors que facin ús del 5G
  • Obtenir millores que repercuteixin en la societat i ofereixin noves oportunitats per a les empreses
auto"">

Entitats que en formen part: