Aran

L’Àrea Digital Aran pretén impulsar un seguit de sectors que són estratègics per al conjunt d’aquest territori com són la mobilitat sostenible i de futur, ja que a l’Aran, com a la resta del Pirineu, la mobilitat és un aspecte clau i quotidià per la disseminació de la població. Els serveis no sempre són a tocar i això exigeix desplaçaments continus per accedir al comerç, la salut, l’oci o la feina, majoritàriament amb vehicle privat; viure a muntanya, com que la densitat de població és molt baixa, aquesta es troba molt distribuïda i la prestació dels serveis exigeix solucions innovadores, sovint no presencials, personalitzades i molt ajustades a la demanda; cultura, turisme i esports en el medi natural, fent ressò especial dels esports a la natura i del turisme actiu, que impliquen una dispersió de persones per un territori de comunicacions difícils; i l’àmbit de ramaderia i medi ambient, ja que la ramaderia extensiva requereix noves eines de control i seguiment en entorns amb poca connectivitat. L’acció de l’home digital cada cop busca una major interacció amb el medi ambient en el seu oci i el medi ambient està sotmès al canvi climàtic i a una major ocupació que requereix una gran monitorització per a poder controlar-ne els paràmetres i modelitzar-ne el comportament.

Entre d’altres aspectes, la creació de l’Àrea Digital Aran facilitarà l’anàlisi dels reptes i necessitats d’aquests sectors i ajudarà a implementar nous productes i serveis, basats en les tecnologies digitals, que hi donin resposta.

Àmbits prioritaris de treball

  • Mobilitat sostenible i de futur
  • Viure a muntanya
  • Cultura, turisme i esports en el medi natural
  • Ramaderia i medi ambient

 

auto"">

Impacte al territori

Dinamització econòmica i foment de la innovació

  • Millora de la competitivitat de les empreses del territori. A través de la realització de pilots a l’espai de proves, les empreses podran transformar la seva gestió per ser més eficients i generar estalvis i/o adaptar-se transformant el seu model de negoci.
  • Retenció de talent i fre al despoblament d’aquestes zones generant necessitat de perfils qualificats TIC.

Reducció de l’escletxa digital rural

  • Ajudarà a identificar els models de desplegament que faran viable, a futur, la connectivitat amb ample de banda al territori.
  • Es cercaran casos d’ús d’aplicació de les tecnologies digitals accelerant el seu desplegament a nivell global i especialment en entorns rurals com la Val d’Aran.

Millora de la prestació de serveis

  • La innovació en els àmbits de la mobilitat sostenible i de futur, de la vida a muntanya, la cultura, el turisme, els esports al medi natural, juntament amb la ramaderia i el medi ambient, ajudarà a millorar la prestació dels serveis i, per tant, la vida de les persones.

Creació d’un ecosistema d’innovació

  • Promoció del desenvolupament de solucions i serveis finalistes sobre la tecnologia 5G que facin viable i necessària la digitalització sostenible del territori.

Entitats que hi donen suport: