Girona

L’Àrea Digital Girona vol impulsar un seguit de sectors que són estratègics per al conjunt d’aquest territori com són el sector del turisme; el de la cultura; esports, ja que les comarques gironines compten amb actors clau i, a més, s’hi celebren esdeveniments, festivals i congressos relacionats amb aquest àmbit; la indústria 4.0 i alimentària, tenint en compte que en aquesta àrea geogràfica hi trobem empreses del sector alimentari capaces de desenvolupar potencials proves pilot fent ús de la multitecnologia, així com d’altres agents importants d’aquest àmbit; mobilitat, ja que el territori compta amb actors i iniciatives clau com, per exemple, l’ATM Àrea de Girona o el projecte 5GMed Corridor, comunicacions V2X i vehicles lleugers; i el de la gestió de l’aigua, degut a la presència de l’Institut Català de Recerca de l’Aigua (ICRA), el Clúster de l’Aigua – Catalan Water Partnership (CWP) i el Consorci del Ter.

Àmbits prioritaris de treball

  • Turisme, cultura i esport
  • Indústria 4.0 i agroalimentària
  • Gestió de l’aigua
  • Mobilitat
auto"">

Impacte al territori

Dinamització econòmica i foment de la innovació

  • Millora de la competitivitat de les empreses del territori. A través de la realització de pilots a l’espai de proves, les empreses podran transformar la seva gestió per ser més eficients i generar estalvis i/o adaptar-se transformant el seu model de negoci.
  • Retenció de talent i fre al despoblament d’aquestes zones generant necessitat de perfils qualificats TIC.

Reducció de l’escletxa digital rural

  • Ajudarà a identificar els models de desplegament que faran viable, a futur, la connectivitat amb ample de banda a tot el territori.
  • Es cercaran casos d’ús d’aplicació de les tecnologies digitals accelerant el seu desplegament a nivell global i especialment en entorns rurals.

Entitats que hi donen suport: