Alt Pirineu

L’Àrea Digital Alt Pirineu vol impulsar un seguit de sectors que són estratègics per al conjunt d’aquest territori com són l’agricultura, ramaderia i petits productors de muntanya, ja que als Pirineus hi tenen un pes important les petites explotacions agropecuàries i el bestiar s’escampa per territoris d’orografia complicada i baixa cobertura de telefonia mòbil i de dades que suposa un repte important quant a seguiment i gestió. En un context de canvi climàtic, també està emergint una agricultura de vinya, pomera i altres cultius de muntanya de gran valor afegit i l’èxit de l’economia vinculada a la producció agroalimentària de caire artesanal i d’alta qualitat dependrà de les possibilitats que el món digital els pugui oferir de promoció, comercialització i distribució directa entre productor i consumidor; viure a muntanya, degut a que la densitat de població és molt baixa, el poblament es troba molt distribuït i la prestació dels serveis exigeix solucions innovadores, sovint no presencials, personalitzades i molt ajustades a la demanda; cultura, turisme i esports en el medi natural, fent ressò especial dels esports a la natura i del turisme actiu, que impliquen una dispersió de persones per un territori de comunicacions difícils; i l’àmbit de l’economia circular i la transició ecològica, ja que en aquest entorn les empreses han d’extremar la seva dimensió ambiental i es requereix d’una monitorització permanent tant del medi com de la producció.

Entre d’altres aspectes, la creació de l’Àrea Digital facilitarà l’anàlisi dels reptes i necessitats d’aquests sectors i ajudarà a implementar nous productes i serveis, basats en les tecnologies digitals, que hi donin resposta.

Àmbits prioritaris de treball

  • Agricultura, ramaderia i petits productors de muntanya
  • Viure a muntanya
  • Cultura, turisme i esports en el medi natural
  • Economia circular i transició ecològica
auto"">

Impacte al territori

Desenvolupament de l’economia local

  • Les possibilitats que pot oferir el món digital de promoció, comercialització i distribució directa entre productor i consumidor, així com de monitorització i connexió amb els centres de decisió, impactaran directament en l’èxit i viabilitat de l’economia del territori.

Millora de la prestació de serveis

  • La innovació en els àmbits de la mobilitat, l’accés a la salut, l’educació i el petit comerç de proximitat ajudarà a millorar la prestació dels serveis i, per tant, la vida de les persones.

Creació d’un punt clau de formació tecnològica

  • Les empreses i diferents agents del territori poden accedir a un laboratori multitecnologia obert per testejar productes i serveis digitals, a més d’assistir a workshops i formacions.

Entitats que hi donen suport: