El Projecte

El projecte Àrees 5G és una iniciativa impulsada per la Generalitat de Catalunya, inclosa a l’Estratègia 5G de Catalunya, i que compta amb el suport de la Fundació i2CAT i de Mobile World Capital Barcelona. L’estratègia de les Àrees 5G pretén crear espais territorials on s’agreguin diferents iniciatives orientades a promoure la tecnologia 5G com una tecnologia facilitadora. Les principals activitats associades a les Àrees 5G són:

  • Disseminació i formació en tecnologia 5G: jornades i sessions.
  • Interacció amb empresa, acadèmia, administració i societat civil per a la recerca de la utilitat real de la tecnologia 5G aplicada: workshops.
  • Promoció del desplegament de la tecnologia 5G a través de la creació de casos d’ús de 5G reals: pilots i proves de concepte.
  • Desenvolupament de laboratoris sectorials per a la creació d’ecosistema tecnològic i empresarial entorn a la tecnologia 5G: laboratori.