Teledermatologia per afavorir la diagnosi precoç del càncer de pell

Àrea Digital Girona

Imagen

El pilot IA@dermato té com a objectiu facilitar la tasca dels metges d’atenció primària en la diagnosi dermatològica. El projecte es fonamenta en l’alta incidència del melanoma i la importància de la detecció precoç, que suposa la recuperació del 95% dels pacients. L’elevat preu dels aparells detectors també justifica aquest projecte pilot, ja que amb la solució d’IA@dermato els centres que no tinguin els escàners necessaris podran oferir també diagnosi dermatològica.

El pilot realitzat a l’Hospital de Figueres facilita al metge de capçalera la presa d’imatges de la pell del pacient gràcies a un dermatoscop acoblable al telèfon mòbil. Amb aquestes imatges un dermatòleg a distància realitza el diagnòstic i el metge de capçalera dóna les indicacions necessàries al pacient. Aquest pilot utilitza la IA per classificar les imatges dermatoscòpiques que es remeten al dermatòleg.

El pilot mostra que aquest sistema de teledermatologia redueix el temps d’espera en el diagnòstic (de 15-18 mesos a 1-4 setmanes). L’institut VICOROB, impulsor del projecte, disposa de models entrenats amb classificació en 8 tipus de lesions cutànies com el melanoma, la queratosi actínica o el carcinoma.

El projecte contempla una segona fase que s’estendrà a sis centres de salut més de la demarcació de Girona.

Estat: En execució

Partners: Generalitat de Catalunya, Mobile World Capital Barcelona, Fundació i2CAT, Fundació Salut Empordà, VICOROB, Cambra de Comerç de Girona.
Ubicació: Figueres (Alt Empordà)