Intel·ligència artificial i 5G per millorar la recollida de residus municipal

Àrea Digital Camp de Tarragona

Imagen

Aquest pilot presenta un sistema de detecció d’objectes voluminosos al carrer per ajudar els equips municipals de recollida de residus mitjançant la IA i la tecnologia 5G.

Up2Smart, empresa encarregada de crear la solució, ha desenvolupat un algoritme d’IA per detectar els objectes voluminosos situats al costat dels contenidors. Aquest sistema de detecció s’integra a una càmera connectada a la xarxa 5G per enviar les imatges a un servidor. Aquest servidor processa les imatges per detectar els patrons voluminosos i guarda el registre de les incidènies.

El projecte també contempla la creació d’una plataforma web que contingui un sistema de gestió d’aquestes incidències.

Estat: En execució

Partners: Generalitat de Catalunya, Mobile World Capital Barcelona, Fundació i2CAT, Up2Smart, Universitat Rovira i Virgili (URV).
Ubicació: Tarragona i Reus