Connectivitat 5G al servei de la ramaderia

Àrea Digital Catalunya Central

Imagen

L’objectiu d’aquest pilot és demostrar la millora de la viabilitat de PigWei gràcies a la xarxa 5G. PigWei és un dispositiu que permet calcular les característiques corporals d’un porc sense contacte: pes viu, mesures corporals i temperatura en diferents punts anatòmics.

El dispostitiu PigWei actual que s’utilitza en ramaderia porciona requereix una motxilla per portar l’ordinador i una bateria que proporciona autonomia durant les hores necessàries per obtenir els resultats. Aquesta configuració augmenta el cost de la solució, és incòmoda per a l’usuari i disminueix la seguretat dels algoritmes utilitzats.

El projecte, realitzat en col·laboració amb l’empresa Touchless Animals Metrics (TAM), que ha desenvolupat el sistema PigWei, ha demostrat que utilitzar el PigWei amb la xarxa 5G redueix els costos, millora els algoritmes i ofereix més seguretat. Aquests resultats amplien l’horitzó del camp d’aplicació de PigWei ja que amb la xarxa 5G el sistema es converteix en un dispositiu petit, lleuger, amb autonomia i potència de càlcul en temps real.

Estat: Executat

Data: 01/09/2023
Partners: Generalitat de Catalunya, Mobile World Capital Barcelona, Fundació i2CAT, Touchless Animals Metrics (TAM) i Creacció.
Ubicació: Catalunya Central