Les principals activitats associades a les Àrees Digitals són:
 • Disseminació i formació en multitecnologia a través de jornades i sessions.
 • Interacció amb empresa, acadèmia, administració i societat civil per analitzar com la multitecnologia pot resoldre necessitats i reptes reals, mitjançant workshops.
 • Promoció del desplegament de les tecnologies digitals a través de la implementació de projectes pilot i proves de concepte.
 • Creació de laboratoris amb cobertura 5G per tal que l’ecosistema tecnològic i empresarial pugui innovar en productes i serveis basats en aquesta tecnologia.

Impacte al territori

Dinamització econòmica i foment de la innovació al territori

 • Millora de la competitivitat de les empreses del territori, a través de poder realitzar pilots a l’espai de proves les empreses podran transformar la seva gestió per ser més eficients i generar estalvis i/o adaptar-se transformant el seu model de negoci.
 • Retenció de talent i fre al despoblament d’aquestes zones generant necessitat de perfils qualificats TIC.

Impacte futur de reducció de l’escletxa digital rural

 • Es cercaran casos d’ús d’aplicació de les tecnologies digitals accelerant el seu desplegament a nivell global i especialment en entorns rurals.
 • Ajudarà a identificar els models de desplegament que faran viable, a futur, la connectivitat amb ample de banda a tot el territori.

Participació i impacte a tot el territori 

 • Les activitats de disseminació, tallers i altres accions es poden dur a terme a diferents ubicacions de l’Àrea per diversificar l’impacte i acostar la dinamització arreu del territori.

5G com a punta de llança de totes les tecnologies digitals avançades

 • La xarxa 5G, a més de ser una tecnologia clau en sí mateixa, és facilitadora de les diferents TDAs per el que els diferents pilots i projectes que es desenvolupen dins les Àrees Digitals serveixen alhora per avançar en l’aplicació i desplegament d’aquestes tecnologies com: IoT, drones, AI, blokchain, etc.

Posicionament per obtenció de fons de finançament competitius (EU)

 • Disposar de zones amb cobertura 5G facilita que el territori pugui ser un espai de proves “testbed” per a futurs projectes d’innovació.
 • Des del projecte Àrees Digitals, a través d’i2CAT, es farà monitoratge de les oportunitats de finançament competitiu relacionades als reptes i capacitats dels territoris i entitats de les diferents Àrees Digitals.

Dinàmica d’innovació i sinèrgies

 • La participació a l’Àrea Digital implica entrar a una dinàmica on el territori es posiciona per innovar, amb interlocució constant amb els actors principals de l’ecosistema generant accés a noves oportunitats colaterals i la detecció de sinèrgies.

Vols saber-ne més?

Posa't en contacte amb nosaltres!