Àrees Digitals és una iniciativa impulsada per la Generalitat de Catalunya amb el suport de Mobile World Capital Barcelona i de la Fundació i2CAT. El projecte s’emmarca en l’Estratègia d’Innovació Social i Digital Territorial de la Generalitat i transforma les fins ara anomenades Àrees 5G en espais de disseminació i promoció territorial de les Tecnologies Digitals Avançades (TDA). Àrees Digitals s’articula al voltant d’una metodologia basada en la col·laboració entre actors i comunitats de la quàdruple hèlix (ciutadania, empresa, administració pública i centres de recerca o universitats) per generar nous projectes i inversió en recerca i desenvolupament arreu de Catalunya.

auto"">